Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Moravanský

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 26.03.1932 ✞ Dátum úmrtia: 04.05.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 07.05.2018 13:30

  1. #

    Marta Koláriková - 27.02.2019

  2. #

    PS - 07.05.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 4. mája 2018 vo veku 86 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Milan MORAVANSKÝ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 7. mája 2018 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte