Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Machovič

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 21.06.2021

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 24.06.2021 15:00

 1. #

  Maja - 30.10.2021

  Odpočívaj v pokoji Milanko a svetlo večné nech ti svieti...

 2. #

  Hrdb - 04.07.2021

 3. #

  Margita Snohová - 28.06.2021

  Uprimnú sústrast celej rodine

 4. #

  Rudolf Tvrdý - 27.06.2021

  Úprimnú sústrasť rodinke.Ahoj sused.

 5. #

  rod.Detersova - 26.06.2021

  Uprimnú sustrasť rodine

 6. #

  Peter Machovic - 26.06.2021

  Ďakujeme všetkým... Otecko odpočívaj v pokoji.. Navždy zostaneš v našich srdciach...

 7. #

  Katarina Kubatkova - 24.06.2021

  odpocivajte v pokoji, je mi to velmi luto 🖤🖤🖤

 8. #

  Jan Krkoška - 24.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 9. #

  ... - 24.06.2021

  Pozdrav zbytok party...., Odpočívajte v pokoji.

 10. #

  Tibor a Helena Bedečovci - 24.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine, Milan odpočívaj v pokoji.

 11. #

  rod.Fabianová - 23.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.Milanko odpočívaj v pokoji.

 12. #

  Spalova G - 23.06.2021

  MILANKO ODPOCIVAJ VPOKOJI UPRIMNNU SUSTRAST CELEJ RODINE

 13. #

  G.Zvolencova - 23.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine a svetlo večné nech mu svieti

 14. #

  Kolektív ciachovne Hlohovec - 23.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 15. #

  Peter Dolník - 23.06.2021

 16. #

  Peter Spál s rodinou. - 23.06.2021

  Úprimnú sústrasť.

 17. #

  Jozef Šuhajík - 23.06.2021

  Úprimnú sústrasť vyslovujeme celej rodine

 18. #

  Rodina Marusicova - 23.06.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine.

 19. #

  Miloš Zachar - 23.06.2021

  Zbohom Milanko úprimnú sústrasť celej rodinke.

 20. #

  Alena žsková s rodinou - 23.06.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine

 21. #

  Erika s rodinou - 23.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine 🖤🖤🖤

 22. #

  Milan Kleiman - 22.06.2021

  Uprimnu sustrast rodine Milan Kleiman

 23. #

  Rodina Patalášová - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 24. #

  Edita Dafčíková,,,Nitranová - 22.06.2021

  Spolužiak môj,odpočívaj v pokoji,úprimnu sústrasť celej rodine

 25. #

  Jarmila Gažovičová s manželom - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 26. #

  Dušan Dechet - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť rodine. Milan odpočívaj v pokoji.

 27. #

  Lenka Murínová - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine 😥

 28. #

  Mitrenga Eduard - 22.06.2021

 29. #

  Luboš Ševček a Anna Ševčeková - 22.06.2021

  Prijmite od nás úprimnú sústrasť.

 30. #

  Zuzana Pavlíková - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 31. #

  Marián Kamenčík - 22.06.2021

  Jeden z posledných chlapcov z Bernoláčky Česť Tvojej pamiatke...

 32. #

  Dagmar Tumova - 22.06.2021

  Odišiel si tam, odkiaľ nie je návratu. Milan, odpočívaj v pokoji a pozdrav tam hore mamu. Rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť

 33. #

  Rodina Klosková - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť

 34. #

  Petrekova - 22.06.2021

  Uprimnu sustrasť celej rodine

 35. #

  Robert Mrštica s manželkou - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť pozostalým

 36. #

  Aurel Polakovič - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť. Odpočívaj v pokoji

 37. #

  Jarka Cepková s rodinou - 22.06.2021

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine

 38. #

  Gabriela Mikulová - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine

 39. #

  Bohuš Mancovič - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 40. #

  Marián Kvašňák s rodinou - 22.06.2021

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalej rodine

 41. #

  Rod.Murínová. - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Milan odpočívaj v pokoji.

 42. #

  rod.Vendleková - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 43. #

  pavol pekarovič s manželkou - 22.06.2021

  Prajeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 44. #

  Mária Duračková - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť vyjadrujem rodine a príbuzným. Pokoj a svetlo tvojej duši.

 45. #

  Rodina Babušeková - 22.06.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 46. #

  PS Tibor Schottert - 22.06.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. júna 2021  vo veku 68 rokov

zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy

Milan MACHOVIČ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 24. júna 2021 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku

Parte