Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Hlavna

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 29.09.1930 ✞ Dátum úmrtia: 07.11.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 09.11.2018 13:30

  1. #

    PS - 07.11.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 7. novembra 2018 vo veku 88 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, švagor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Milan HLAVNA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 9. novembra 2018 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku. Zádušná sv.omša bude v kostole Krista Kráľa v Šulekove o 12:30 hodine

Parte