Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Hedera

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 19.12.1938 ✞ Dátum úmrtia: 14.09.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 19.09.2018 13:30

  1. #

    Silvia Hederová - 08.03.2021

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 14. septembra 2018 vo veku 79 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, brat, švagor, strýko, priateľ a známy Milan HEDERA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 19. septembra 2018 o 13:30 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte