Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Fodora

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 10.10.1936 ✞ Dátum úmrtia: 29.04.2018

Miesto pohrebu: Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 02.05.2018 13:30

  1. #

    Tono - 01.03.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. apríla 2018 vo veku 81 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, brat, svokor, švagor, svat, krstný otec, strýko, priateľ a známy Milan FODORA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavenév dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 2. mája 2018 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša bude o 12:00 hodine vo Františkánskomkostole.

Parte