Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Michal Kubinský

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.01.1935 ✞ Dátum úmrtia: 26.08.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 30.08.2018 13:30

  1. #

    PS - 27.08.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 26. augusta 2018 vo veku 83 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, svokor, švagor, svat, krstný otec, ujo, priateľ a známy Michal KUBINSKÝ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 30. augusta 2018 o 13:30 hodine na miestnom cintorínez domu smútku.

Parte