Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Michal Hanák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 23.01.1937 ✞ Dátum úmrtia: 14.02.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 18.02.2019 15:00

  1. #

    rod. Jankovičová - 30.06.2020

  2. #

    Tono - 01.03.2019

  3. #

    Tibor Schottert - 14.02.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 14. februára 2019 vo veku 82 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, bratranec, svat, strýko, priateľ a známy Michal HANÁK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 18. februára 2019 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte