Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Melánia Pavlovičová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 25.09.1921 ✞ Dátum úmrtia: 09.06.2019

Miesto pohrebu: Jalšové, 92231, Jalšové Dátum a čas pohrebu: 12.06.2019 15:00

 1. #

  Eva Kukučková - 01.04.2020

 2. #

  Syn Peter - 29.03.2020

 3. #

  Miriama - 29.03.2020

 4. #

  Monika - 15.06.2019

 5. #

  Vnučka Eva s rodinou - 11.06.2019

 6. #

  Valovicova Tonka - 10.06.2019

 7. #

  Tibor Schottert - 10.06.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 9. júna 2019 vo veku
nedožitých 98 rokov zomrela naša milovaná mama, babka,
prababka, praprababka, svokra a teta
Melánia PAVLOVIČOVÁ
rod. Pavlovičová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Jalšovom.Pohreb sa bude konať 12. júna 2019 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude o 14:30 hodine v kostole sv. Martinav Jalšovom.

Parte