Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Martin Mušák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 09.09.1940 ✞ Dátum úmrtia: 01.10.2019

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: -

 1. #

  Barbora Hollá - 03.10.2019

 2. #

  Alžbeta Hollá - 03.10.2019

 3. #

  Danica Hollá - 03.10.2019

 4. #

  Anna Staňová - 03.10.2019

 5. #

  Ľubomír Hollý - 03.10.2019

 6. #

  Alica Mušaková - 02.10.2019

 7. #

  Ivan Mušák - 02.10.2019

 8. #
 9. #

  Dušan Mušák - 02.10.2019

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka so zosnulým p. Martinom Mušákom sa bude konať v obradnej sieni na novom cintoríne v Žiline, po obrade budú telesné pozostatky uložené do hrobu.

Parte