Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Varačková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 14.04.1940 ✞ Dátum úmrtia: 21.01.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 23.01.2019 13:30

  1. #

    PS - 21.01.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. januára 2019 vo veku 78 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Mária VARAČKOVÁ rod.Cibulková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 23. januára 2019 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte