Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Valéria Ondrusová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 25.12.2020

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 30.12.2020 14:00

 1. #

  Rodina Dorčáková - 05.01.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 2. #

  Anka - 30.12.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodinke

 3. #

  Kvetinarky - 29.12.2020

  Uprimnu sustrast rodine

 4. #

  Martin T. - 29.12.2020

  Drahá babka sladko spi, zostanete navždy v našich srdciach spolu s dedkom. Boli ste obaja užasný starí rodičia. Zo srdca Vám ďakujeme.

 5. #

  Jarmila - 29.12.2020

  Drahá babka budeš nám veĺmi chýbať. Navždy zostaneš v našich srdciach. Odpočívaj v pokoji.

 6. #

  Patrik -pravnuk - 29.12.2020

  Babka odpočívaj v pokoji,budeš nám chýbať.

 7. #

  Anna Fusková - 29.12.2020

  Prajem úprimnú sústrasť.

 8. #

  Rodina Šimanská - 29.12.2020

  Vyslovujeme úprimnú sústrasť celej rodine

 9. #

  Ľudovít Moder - 29.12.2020

  Jozef úprimnú sústrasť...

 10. #

  rod. Haluzova - 29.12.2020

  Prajeme uprimnu sustrast rodine, nech odpociva v pokoji.

 11. #

  rodina Fialova - 29.12.2020

  úprimnú sústrasť

 12. #

  Viera Bardiovská - 28.12.2020

  Úprimnú sústrať celej rodine.

 13. #

  Norika a Peter Režní - 28.12.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 14. #

  rod.Tumová - 28.12.2020

  Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine. Nech odpočíva v pokoji.

 15. #

  Pospišilovi - 28.12.2020

  Prajeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 16. #

  Rodina Hubova - 28.12.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 17. #

  Rodina Kobidová - 28.12.2020

  Vyslovujeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 18. #

  PS Tibor Schottert - 28.12.2020

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 25. decembra 2020
vo veku 87 rokov zomrela naša milovaná mama, babka,
prababka, sestra, krstná mama, kmotra, teta, priateľka a známa
Mária Valéria ONDRUSOVÁ
rod. Ondrusová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 30. decembra 2020 o 14:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte