Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Pavlínková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 19.03.1936 ✞ Dátum úmrtia: 21.02.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 28.02.2019 13:30

  1. #

    Tibor Schottert - 25.02.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. februára 2019 vo veku 82 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, svokra, svatka, teta, priateľka a známa Mária PAVLÍNKOVÁ rod. Klimková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 28. februára 2019 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte