Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Nemcová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 02.02.1931 ✞ Dátum úmrtia: 12.07.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 16.07.2019 15:00

  1. #
  2. #

    Rod.Držíková - 15.07.2019

  3. #

    Rod.Vašíčková - 15.07.2019

  4. #

    Tibor Schottert - 15.07.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 12. júla 2019 vo
veku 88 rokov zomrela naša milovaná mama, babka,
prababka, svokra, švagriná, krstná mama, teta, priateľka
a známa
Mária NEMCOVÁ
rod. Poláčeková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 16. júla 2019 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne.Zádušná sv. omša bude v kostole Krista Kráľa v Šulekoveo 14:00 hodine

Parte