Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Moťovská

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 28.08.1930 ✞ Dátum úmrtia: 13.08.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 17.08.2018 13:30

  1. #

    PS - 14.08.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 13. augusta 2018 vo veku nedožitých 87 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa Mária MOŤOVSKÁ rod. Stochová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 17. augusta 2018 o 13:30 hodine na miestnom cintorínez domu smútku.

Parte