Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Lampertová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 29.01.1943 ✞ Dátum úmrtia: 17.05.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 22.05.2019 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 17. mája 2019 vo veku 76 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa
Mária LAMPERTOVÁ
rod. Hamerlová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 22. mája 2019 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte