Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Kubranská

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 23.09.1939 ✞ Dátum úmrtia: 06.05.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 10.05.2019 13:30

  1. #

    Tibor Schottert - 07.05.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom, ale odovzdaní do Božej vôle oznamujeme, že naša drahá sestra, švagriná a krstná mama
Mária KUBRANSKÁ rod. Macháčiková, nás dňa 6. mája 2019 vo veku nedožitých 80 rokov v tichosti
navždy opustila

O pohrebe

Posledná rozlúčka s drahou zosnulou sa uskutoční dňa 10.mája.2019 o 13:30 hodinena miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte