Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Krišťáková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 02.11.1919 ✞ Dátum úmrtia: 03.03.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Klokočov, Klokočov, 02345, Klokočov Dátum a čas pohrebu: 06.03.2018 14:00

O osobe

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo srdce, ktoré sme mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali. Rodina zosnulej pani Márie Krišťákovej oznamuje všetkým príbuzným a známym, že posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude 6. marca 2018 v kostole v Klokočve so sv. omšou.

O pohrebe

Pohrebná svätá omša za našu drahú zosnulú sa bude konať v kostole v Klokočove a pochovaná bude tu na miestnom cintoríne po svätej omši.

Parte