Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Kolenová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 31.03.1958 ✞ Dátum úmrtia: 15.06.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 19.06.2018 15:00

  1. #

    PS - 15.06.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 15. júna 2018 vo veku 60 rokov zomrela naša milovaná mama, stará mama, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Mária KOLENOVÁ rod. Svetlíková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 19. júna 2018 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte