Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Kohylová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.01.1921 ✞ Dátum úmrtia: 04.09.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 07.09.2018 13:30

  1. #

    Macháčekovi - 03.04.2019

    spomíname

  2. #

    PS - 05.09.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 4. septembra 2018 vo veku 97 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sesternica, teta, priateľka a známa Mária KOHYLOVÁ rod. Majerníková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 7. septembra 2018 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte