Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Kleštincová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 21.02.2022

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 23.02.2022 13:30

 1. #

  Božena Ščasná - 01.03.2022

  Úprimnú sústrasť, rodina Ščasná a Hartlieb

 2. #

  Jozef Drabik s rodinou - 23.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodinke.

 3. #

  Eva Fabianová - 23.02.2022

  Uprimnú sústrasť celej rodine.

 4. #

  rod. Sobolčiaková a Marcinkova - 22.02.2022

  Je nám to ľúto, vyjadrujeme Vám úprimnú sústrasť.

 5. #

  Daniela Hradečná - 22.02.2022

  Uprimnu sustrast celej rodine

 6. #

  Eva Miklovičová - 22.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine 😢

 7. #

  Brunčákoví - 22.02.2022

  Uprimnu sustrast

 8. #

  Rodina Šoková - 22.02.2022

  Ūprimnú sústrasť

 9. #

  Rod. Kloskova - 22.02.2022

  Úprimnú sústrasť

 10. #

  Iveta Adamkovičová - 22.02.2022

  Odpočívajte v pokoji suseda, úprimnú sústrasť celej rodine. Anka Svetlíková s deťmi

 11. #

  Daniela Detersova - 22.02.2022

  Úprimnú sústrasť

 12. #

  rod. Miklovičová a Kopajová - 22.02.2022

  Úprimnú sústrasť 🕯RIP

 13. #

  Rodina Adamovičová - 22.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine 🕯🌹

 14. #

  Miloš Zachar - 21.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 15. #

  Hanuliakova Naďa - 21.02.2022

  Úprimnú sústrasť.

 16. #

  Lýdia Hanáková - 21.02.2022

  Odpočívajte v pokoji Marienka

 17. #

  Rodina Belčíková - 21.02.2022

  Prijmite úprimnú sústrasť.

 18. #

  Eva Šokova - 21.02.2022

  Úprimnú sústrasť

 19. #

  Rod. Hlavnová - 21.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 20. #

  rodina Gučíkova a Majzelová - 21.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 21. #

  Rod.Poláčikova - 21.02.2022

  Prajeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 22. #

  Rodina Cibulková - 21.02.2022

  Odpočívaj v pokoji suseda

 23. #

  Milan Hrnčár - 21.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 24. #

  Rodina. Zenanová - 21.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej odine. Mariška odpočívaj v pokoji.💔🖤

 25. #

  Mária Mišunová - 21.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 26. #

  Anna Žemlová - 21.02.2022

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 27. #

  Rod. Mišunová, Erika - 21.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine 🖤

 28. #

  PS Tibor Schottert - 21.02.2022

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. februára 2022

vo veku 80 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra,

svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa

Mária KLEŠTINCOVÁ

rod. Vaňková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa bude konať 23. februára 2022 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne. Zádušná sv. omša začne o 12:30 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte