Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Helena Andrasi

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 11.09.1930 ✞ Dátum úmrtia: 23.07.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 27.07.2018 15:00

  1. #

    PS - 25.07.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 23. júla 2018 vo veku 87 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra, švagriná, kmotra, teta, priateľka a známa Mária Helena ANDRASI rod. Julényová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 27. júla 2018 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte