Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Hajdenová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 29.09.1960 ✞ Dátum úmrtia: 20.02.2020

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 24.02.2020 15:00

 1. #

  Mária - 26.03.2020

  Odpočívaj v pokoji.

 2. #

  Silvika - 02.03.2020

 3. #

  Tibor Schottert - 21.02.2020

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 20. februára 2020
vo veku 59 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, babka, švagriná, teta, priateľka a známa
Mária HAJDENOVÁ
rod. Hlavnová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 24. februára 2020 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša sa uskutoční o 13:30 hodine vo Františkánskom kostole Všetkých Svätých.

Parte