Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Mária Blažová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 06.11.1959 ✞ Dátum úmrtia: 12.09.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 16.09.2019 13:30

  1. #

    Jarmila Šteruská - 13.09.2019

  2. #

    Tibor Schottert - 13.09.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 12. septembra 2019 vo veku 59 rokov zomrela naša milovaná manželka, sestra švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa
Mária BLAŽOVÁ
rod. Malá

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 16. septembra 2019 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte