Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ľudmila Šándorová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 15.01.1957 ✞ Dátum úmrtia: 26.03.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Dvorníky, okr.Hlohovec, 92056, Dvorníky Dátum a čas pohrebu: 03.04.2018 15:00

  1. #

    Petra - 11.04.2018

  2. #

    PS - 28.03.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 26. marca 2018 vo veku 61 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra, krstná mama, švagriná, teta, priateľka a známa

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku nacintoríne v Dvorníkoch.Pohreb sa bude konať 03. apríla 2018 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte