Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ľubomír Fišer

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.07.1942 ✞ Dátum úmrtia: 27.05.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 31.05.2019 13:30

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 27. mája 2019 vo veku
76 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, svokor,
strýko, priateľ a známy
Ľubomír FIŠER

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavenév dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 31. mája 2019 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte