Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ladislav Zeman

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 16.01.1939 ✞ Dátum úmrtia: 21.06.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 26.06.2018 15:00

  1. #

    g - 28.07.2019

  2. #

    PS - 22.06.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. júna 2018 vo veku 79 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Ladislav ZEMAN

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 26. júna 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná Sv. omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľav Šulekove.

Parte