Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ladislav Šimanský

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 11.12.1931 ✞ Dátum úmrtia: 30.01.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Dvorníky, okr.Hlohovec, 92056, Dvorníky Dátum a čas pohrebu: 01.02.2019 13:00

  1. #

    PS - 31.01.2019

O osobe

S hl bokým žiaľom oznamujeme, že dňa 30. januára 2019 vo veku 87 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, svat, strýko, priateľ a známy Ladislav ŠIMANSKÝ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Dvorníkoch.Pohreb sa bude konať 1. februára 2019 o 13:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte