Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ladislav Polák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 22.05.1950 ✞ Dátum úmrtia: 18.08.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 21.08.2018 15:00

  1. #

    Peter - 04.03.2020

  2. #

    PS - 20.08.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 18. augusta 2018 vo veku 68 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, brat, švagor, svokor, svat, krstný otec, strýko, priateľ a známy Ladislav POLÁK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 21. augusta 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľav Šulekove.

Parte