Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Koloman Kopún

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 25.03.1945 ✞ Dátum úmrtia: 24.07.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 27.07.2018 13:30

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 24. júla 2018 vo veku 73 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, priateľ a známy Koloman KOPÚN

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 27. júla 2018 o 13:30 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte