Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Katarína Piovarčiová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 04.05.2021

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 10.05.2021 15:00

 1. #

  Lýdia Hanáková - 10.05.2021

 2. #

  Rod.Štrbkova - 10.05.2021

  Rodinke vyslovujeme úprimnú sústrasť.Katka odpočívaj v pokoji.

 3. #

  rod.Majzelova - 09.05.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 4. #

  Fridrichovi - 09.05.2021

  Uprimnu sustrast prajeme.

 5. #

  Rod.Vachanová - 09.05.2021

  Odpočívajte v pokoji...

 6. #

  Justína hlavnova - 08.05.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 7. #

  Zdenka Lesayová - 07.05.2021

  Úprimnú sústrasť...

 8. #

  Mária Levčíková - 07.05.2021

  R.I.P.

 9. #

  Pavol Kollár s rodinou - 07.05.2021

  Úprimnú sústrasť

 10. #

  Maria Drimajova s rodinou - 07.05.2021

  Draha Kvetka, odpocivaj v pokoji 🕯 Sonicka a rodina, uprimnu sustrast.

 11. #

  Hanuliakova Naďa - 07.05.2021

  Úprimnú sústrasť 🙏

 12. #

  r.Kučerová - 07.05.2021

  Kvetka odpočívaj v pokoji. Úprimnú sústrasť celej rodine.

 13. #

  Hrdličková Mariana - 07.05.2021

  Úprimná sústrasť

 14. #

  Jana Sobotovičová - 06.05.2021

  Úprimnú sústrasť, rodina Marková🙏

 15. #

  Rodina Jančovičová - 06.05.2021

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 16. #

  Jozef Mikuš s rodinou - 06.05.2021

  Úprimnú sústrasť pozostalým prajeme.

 17. #

  Rod.Kadlecova - 06.05.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 18. #

  Zelinkova - 06.05.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 19. #

  rod.Detersova - 06.05.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 20. #

  Ivan Dibdiak - 06.05.2021

  Úprimnú sústrasť

 21. #

  Miroslava Hausknechtova a rodina Vranikovičova - 06.05.2021

  Úprimnú sústrasť

 22. #

  PS Tibor Schottert - 06.05.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamu jeme, že dňa 4. mája 2021
vo veku 74 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, švagriná,
svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známy
Katarína PIOVARČIOVÁ
rod. Zelinková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa uskutoční 10. mája 2021 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku. Zádušná sv. omša sa uskutoční v kostole Krista Kráľa v Šulekove o 14:00 hodine

Parte