Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Kamila Fajtlová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 05.11.1955 ✞ Dátum úmrtia: 21.01.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 25.01.2019 15:00

  1. #

    Peter - 08.03.2021

  2. #

    Oľga - 15.04.2019

  3. #

    PS - 22.01.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. januára 2019 vo veku 63 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra, švagriná, svokra, svatka, teta, priateľka a známa Kamila FAJTLOVÁ rod. Pastvyová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať 25. januára 2019o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte