Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Július Szőcs

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 15.07.1936 ✞ Dátum úmrtia: 21.04.2020

Miesto pohrebu: Cintorín Dvorníky, okr.Hlohovec, 92056, Dvorníky Dátum a čas pohrebu: 24.04.2020 13:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. apríla 2020 vo veku 83 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, svat, ujo, priateľ a známy
Július SZÖCS

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Dvorníkoch.Pohreb sa bude konať 24. apríla 2020 o 13:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte