Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Júlia Lisková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 14.06.1937 ✞ Dátum úmrtia: 02.07.2018

Miesto pohrebu: dom smútku, Rudinská, 02331, Rudinská Dátum a čas pohrebu: 04.07.2018 16:00

O osobe

Za Tvoju lásku,drahá mama,nech Ti je odplatou večné blaho.

O pohrebe

Rozlúčka so zosnulou sa koná v dome smútku v Rudinskej,následne budú telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne k poslednému odpočinku.

Parte