Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Júlia Chochulová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 11.06.1946 ✞ Dátum úmrtia: 15.06.2018

Miesto pohrebu: dom smútku, Dubská, 02401, Kysucké Nové Mesto Dátum a čas pohrebu: 19.06.2018 13:00

O osobe

Smutno je všade bez Teba a milujúce srdce nikdy nezabudne.

O pohrebe

Posledná rozlúčka sa koná v dome smútku v Kysuckom Novom Meste s následným uložením telesných pozostatkov do zeme na miestnom cintoríne.

Parte