Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozefa Vnuková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 27.10.1936 ✞ Dátum úmrtia: 05.03.2019

Miesto pohrebu: dom smútku, dolný vadičov, 02345, dolný vadičov Dátum a čas pohrebu: 08.03.2019 14:00

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka sa bude konať v dome smútku v Dolnom Vadičove,potom budeobrad pokračovať na miestnom cintoríne.

Parte