Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozefa Cibuľová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 03.01.1933 ✞ Dátum úmrtia: 10.08.2018

Miesto pohrebu: Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 17.08.2018 14:00

  1. #

    Marian - 14.08.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - 14.08.2018

    Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine od kolektívu pohrebníctva Cháron - Stanka Šaková.

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka s Jozefou Cibuľovou sa bude konať v Dome rozlúčky Frauenberg podľa obradu rímskokatolíckej cirkvi. Telesná schránka bude uložená na miestnom cintoríne.

Parte