Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Žampach

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 25.10.1949 ✞ Dátum úmrtia: 26.01.2020

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 31.01.2020 13:30

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 26. januára 2020 vo veku 70 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, svat, strýko, priateľ a známy
Jozef ŽAMPACH

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 31. januára 2020 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte