Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Trnka

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 09.11.2020

Miesto pohrebu: Jalšové Dátum a čas pohrebu: 12.11.2020 13:30

  1. #

    Elena Bardiovská,Koplotovce - 11.11.2020

    Úprimnú sústrasť celej rodine

  2. #

    PS Tibor Schottert - 11.11.2020

    V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 9. novembra 2020
vo veku 88 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko,
pradedko, svokor, krstný otec, strýko, priateľ a známy
Jozef TRNKA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Jalšovom. Pohreb sa bude konať 12. novembra 2020 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte