Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Špalek

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.06.1941 ✞ Dátum úmrtia: 20.10.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 23.10.2018 15:00

  1. #

    PS - 22.10.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 20. októbra 2018 vo veku 77 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, starý otec, brat, švagor, svokor, svat, strýko, priateľ a známy Jozef ŠPALEK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 23. októbra 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte