Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Solčanský

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 04.07.1950 ✞ Dátum úmrtia: 08.06.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 13.06.2019 15:00

  1. #

    Smatanova - 13.06.2019

  2. #

    Anna Hrncarova - 10.06.2019

  3. #

    Tibor Schottert - 10.06.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 8. júna 2019 vo veku nedožitých 69 rokov zomrel
náš milovaný brat, švagor, strýko, priateľ a známy
Jozef SOLČANSKÝ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne vŠulekove.Pohreb sa bude konať 13. júna 2019 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte