Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Šebesta

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.05.1938 ✞ Dátum úmrtia: 05.03.2017

Miesto pohrebu: - Dátum a čas pohrebu: 01.01.1970

O osobe

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným a známym, že nás navždy opustil náš otec, dedo, pradedo, brat, krstný otec, švagor, strýko, svokor, svat

O pohrebe

Parte