Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Novosad

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 31.03.1943 ✞ Dátum úmrtia: 06.08.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 12.08.2019 13:30

  1. #

    Anton Sobota - 08.08.2019

  2. #

    Vladimir Matuš - 08.08.2019

  3. #

    Tibor Schottert - 07.08.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 6. augusta 2019 vo veku 76 rokov zomrel náš milovaný krstný otec, švagor, strýko, priateľ a známy
Jozef NOVOSAD

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 12. augusta 2019 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte