Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Melcer

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 07.12.1959 ✞ Dátum úmrtia: 15.07.2018

Miesto pohrebu: Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 19.07.2018 16:00

  1. #

    Kamila - 16.01.2019

  2. #

    anna - 17.07.2018

  3. #

    Mária - 17.07.2018

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka s Jozef Melcerom ktorý náhla zahynul sa uskutoční v Dome rozlúčky Frauenberg v Banskej Štiavnici 19. júla 2018 o 16:00 hod. podľa obradu ECAV cirkvi.

Parte