Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Magala

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 02.06.1939 ✞ Dátum úmrtia: 21.11.2019

Miesto pohrebu: cintorín, Horné Zelenice, 92052, Horné Zelenice Dátum a čas pohrebu: 25.11.2019 15:00

  1. #

    Rod.Bačová - 25.11.2019

  2. #

    Tibor Schottert - 21.11.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. novembra 2019 vo veku 80 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, strýko, priateľ a známy
Jozef MAGALA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Horných Zeleniciach.Pohreb sa bude konať 25. novembra 2019 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte