Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Kubička

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 10.11.1937 ✞ Dátum úmrtia: 25.01.2020

Miesto pohrebu: cintorín, 46, 92001, Koplotovce Dátum a čas pohrebu: 29.01.2020 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 25. januára 2020
vo veku 82 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko,
svokor, brat, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy
Jozef KUBIČKA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Koplotovciach.Pohreb sa bude konať 29. januára 2020 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte