Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Kleščinec

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 06.04.1944 ✞ Dátum úmrtia: 08.02.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 13.02.2019 15:00

  1. #

    Tibor Schottert - 11.02.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 8. februára 2019 vo veku 74 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, švagor, svokor, svat, strýko, priateľ a známy Jozef KLEŠČINEC

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 13. februára 2019 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte