Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Herák

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.03.1949 ✞ Dátum úmrtia: 21.04.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 24.04.2018 15:00

  1. #

    PS - 23.04.2018

O osobe

S hlbo kým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. apríla 2018 vo veku 69 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, svokor, strýko, priateľ a známy.

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 24. apríla 2018 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte