Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Gorčík

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 03.09.1937 ✞ Dátum úmrtia: 13.11.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 15.11.2019 13:30

  1. #

    Tibor Schottert - 13.11.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 13. novembra 2019 vo veku 82 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy
Jozef GORČÍK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 15. novembra 2019 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša bude o 12:30 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte