Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Chnápko

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 15.06.1931 ✞ Dátum úmrtia: 15.08.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 17.08.2018 15:00

  1. #

    PS - 15.08.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 15. augusta 2018 vo veku 87 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Jozef CHNÁPKO

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 17. augusta 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte