Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Jozef Chalány

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 19.03.1937 ✞ Dátum úmrtia: 07.04.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 10.04.2019 13:30

  1. #

    Iveta. G 🥀 - 02.10.2020

  2. #

    Strapáč Ladislav - 08.04.2019

  3. #

    Tibor Schottert - 08.04.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 7. apríla 2019 vo veku 82
rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor,
svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy
Jozef CHALÁNY

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 10. apríla 2019 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte